Veel dank aan alle gulle gevers voor deze mooie opbrengst!

Opbrengst goede doelen week 2019:
  • 1
  • 6
  • .
  • 1
  • 7
  • 3
  • ,
  • 6
  • 1

De opbrengst van 2019 per fonds:

Fonds  Opbrengst
KWF €2.260,03
Hartstichting €1.779,02
Longfonds €1.339,57
Nierstichting €1.205,17
Prinses Beatrix spierfonds €1.073,72
NSGK €973,57
Reumafonds €1.226,37
Alzheimer Nederland €1.627,82
Nederlandse Brandwondenstichting €951,42
Nationaal MS Fonds €1.304,17
Hersenstichting €1.294,58
Rode Kruis €1.138,17
Totaal  €16.173,61