In februari 2017 is de Stichting Goede Doelen Week Maarheeze opgericht.

Aan de Goede Doelen Week Maarheeze wordt deelgenomen door fondsen die actief zijn in het onderzoek naar en/of het verbeteren van de volksgezondheid. De fondsen dragen het CBF-Keurmerk en hebben de ANBI-status.

Thans zijn 12 Goede Doelen fondsen aangesloten.

Elk Fonds heeft een afgevaardigde en gezamenlijk verzorgen zij de Goede Doelen Week Maarheeze.

 

Hoe werkt het?

  1. Door vrijwilligers wordt, huis aan huis, een envelop met daarin een invullijst afgegeven of – bij ‘niet thuis’ – in de bus gestopt.
  2. In de vakjes kan bij de deelnemende fondsen op deze lijst het bedrag worden ingevuld wat men – anoniem – aan de deelnemende fondsen wil geven.
  3. Het totaal van de ingevulde bedragen wordt onderaan de lijst vermeld. Een naam is niet nodig en de gift blijft anoniem. Men kan ook kiezen voor storting per eenmalige machtiging.
  4. De ingevulde lijst wordt, met het totaalbedrag in contanten of het machtigingsformulier, in de bijbehorende envelop gedaan.
  5. Indien u kiest voor een totaalbedrag voor alle fondsen, wordt dit bedrag gelijkelijk verdeeld over de deelnemende fondsen.
  6. In een verzegelde collectebus worden de dichtgeplakte enveloppes door de vrijwilligers opgehaald en naar het inzamelpunt gebracht.
  7. In geval u de vrijwilligers hebt gemist kunt u de gesloten enveloppe deponeren in de grote collectebus bij bakker Rooymans of Boekhandel Sprankenis, zie ook Collectant Gemist
  8. Indien gewenst kunnen we de envelop bij u ophalen.
  9. Informatie met betrekking tot fiscaal gunstig schenken, klik hier.

 

 

Collectant(e) gemist?

Heeft u ons door een of andere reden toch
gemist? Geen probleem, wij halen de envelop
graag bij u op.

Meehelpen? Of ondersteunen?

Als u op de een of andere wijze een bijdrage kunt of wilt leveren, hoe klein dan ook, kunt u contact opnemen met een van de collecteleiders.