Veel dank aan alle gulle gevers voor deze mooie opbrengst!

Opbrengst goede doelen week 2017:
  • 1
  • 6
  • .
  • 7
  • 2
  • 5
  • ,
  • 6
  • 0

De opbrengst van 2017 per fonds:

Fonds  Opbrengst
KWF € 2.599,60
Hartstichting € 1.895,15
Longfonds € 1.386,80
Nierstichting € 1.411,50
Prinses Beatrix spierfonds € 1.249,90
NSGK € 1.224,55
Reumafonds € 1.405,30
Alzheimer Nederland € 1.651,20
Nederlandse Brandwondenstichting € 1.135,80
Nationaal MS Fonds € 1.367,00
Hersenstichting € 1.398,80
Totaal  € 16.725,60