Veel dank aan alle gulle gevers voor deze mooie opbrengst!

<div class="opbrengst-wrapper"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="title-counter">Opbrengst goede doelen week 2017:</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><ul class="opbrengst"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li class="h">€</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li><span>1</span></li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li><span>6</span></li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li><div class="wrap">.</div></li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li><span>7</span></li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li><span>2</span></li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li><span>5</span></li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li><div class="wrap">,</div></li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li><span>6</span></li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li><span>0</span></li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></ul><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>

De opbrengst van 2017 per fonds:

Fonds  Opbrengst
KWF € 2.599,60
Hartstichting € 1.895,15
Longfonds € 1.386,80
Nierstichting € 1.411,50
Prinses Beatrix spierfonds € 1.249,90
NSGK € 1.224,55
Reumafonds € 1.405,30
Alzheimer Nederland € 1.651,20
Nederlandse Brandwondenstichting € 1.135,80
Nationaal MS Fonds € 1.367,00
Hersenstichting € 1.398,80
Totaal  € 16.725,60

 

Collectant(e) gemist?

Heeft u ons door een of andere reden toch
gemist? Geen probleem, wij halen de envelop
graag bij u op.

Meehelpen? Of ondersteunen?

Als u op de een of andere wijze een bijdrage kunt of wilt leveren, hoe klein dan ook, kunt u contact opnemen met een van de collecteleiders.