Hoe haalt u het maximale uit uw gift aan de “Stichting Goede Doelen Week Maarheeze”?

Met de juiste voorbereiding kunt u maximaal van uw gift profiteren. De aftrek van giften aan goede doelen kent wel enkele fiscale beperkingen. Giften aan goede doelen — hulporganisaties, kerken, culturele instellingen, enzovoorts — zijn aftrekbaar. Dat wil zeggen, in principe. De gift is alléén aftrekbaar als u daarvan een schriftelijk bewijs als bijv. een bankafschrift, kunt overleggen. Een andere fiscale eis is dat het goede doel waaraan u geeft, een ANBI-verklaring moet hebben van de Belastingdienst.

Drempel en maximum.

Gewone giften die worden gedaan aan een ANBI,  een Algemeen Nut Beogende Instelling, zijn aftrekbaar voor zover ze hoger zijn dan de drempel. Die drempel is gesteld op 1 procent van het zogenaamde ‘drempelinkomen’ met een minimum van 60 euro. Dat drempelinkomen is het inkomen in de boxen 1, 2 en 3 samen, na aftrek van hypotheekrente maar vóór aftrek van persoonsgebonden aftrekposten. Maximaal is 10 procent van het drempelinkomen als gift aftrekbaar. Bij fiscaal partners wordt de drempel berekend op basis van het gezamenlijke drempelinkomen, het minimum blijft dan nog steeds 60 euro.

Tip: Als u uw giften bundelt en over een aantal jaar ineens betaalt, heeft u maar één keer ‘last’ van de drempel. Houd wel rekening met het maximum (10% van het drempelinkomen). 

Periodieke gift

Wie ieder jaar aan dezelfde goede doelen geeft, doet er goed aan te overwegen de gift periodiek te doen. Fiscaal is een periodieke gift namelijk veel aantrekkelijker: u heeft geen last meer van de drempel of het maximum. Dat kan behoorlijk schelen. Bij een (al dan niet gezamenlijk) drempelinkomen van 60.000 euro levert een periodieke gift (1% x 60.000 =) 600 euro méér aftrek op. Wel bent u verplicht om gedurende minimaal 5 jaar dat bedrag te blijven geven. Het goede doel kan de gift dus opeisen, tenzij u tussentijds overlijdt. Het is overigens mogelijk in de overeenkomst tussen u en het goede doel vast te leggen dat de giften gestopt worden bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, faillissement van de ANBI en verlies van de ANBI-status. Voorwaarde is wel dat de schenker niet of nauwelijks invloed heeft op deze situaties. Werkloosheid door ontslag te némen is dus geen geldige reden om de giften te staken.

LET OP: De drempel en het maximum blijven voor de ‘gewone’ giften bestaan zolang u niet alles heeft omgezet in een periodieke gift. Zet dus al uw giften om in een periodieke gift als u maximaal van de fiscale voordelen wilt profiteren.

Zonder notaris
Tot voor kort moest een periodieke gift worden gegoten in de vorm een notariële akte. Sinds 2014 hoeft u niet meer naar de notaris, maar is een onderhandse akte voldoende. Die akte moet wel aan een aantal eisen voldoen. De Belastingdienst heeft een voorbeeldovereenkomst, maar die is niet optimaal opgesteld: de bepalingen die nodig zijn om de uitkeringen stop te mogen zetten bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid ontbreken, terwijl dit op basis van een ministerieel besluit gewoon is toegestaan.

Stappenplan periodieke giften:

Wilt u uw giftenaftrek optimaliseren en uw giften voortaan periodiek doen? Ga dan zorgvuldig te werk.

  1. Inventariseer de giften die via een machtiging lopen;
  2. Trek alle huidige machtigingen in;
  3. Maak een overzicht van de giften die u niet via een machtiging deed;
  4. Maak een overzicht van de doelen die u wilt steunen en vraag u af of u uw giftenbeleid wilt veranderen;
  5. Leg de gift vast met behulp van de overeenkomst periodieke gift;
  6. Volg de in de overeenkomst genoemde punten stap voor stap;
  7. Bewaar de overeenkomst zorgvuldig;
  8. Maak uw gift periodiek over. Dit kan ook per machtiging.

(Deze informatie is deels ontleend aan het blad “Fiscalert” en de adviezen van een fiscalist. Voor op uw specifieke situatie gerichte informatie kunt u natuurlijk overleggen met uw eigen belastingadviseur).

Collectant(e) gemist?

Heeft u ons door een of andere reden toch
gemist? Geen probleem, wij halen de envelop
graag bij u op.

Meehelpen? Of ondersteunen?

Als u op de een of andere wijze een bijdrage kunt of wilt leveren, hoe klein dan ook, kunt u contact opnemen met een van de collecteleiders.